شورای سیاست گذاری

صفحه اصلی > شورای سیاست گذاری


مهندس احمدرضا احرارنژاد  
رییس هیأت مدیره گروه صنعتی هوایار
دکتر امیرحسین شیروی
مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت
دکتر سکینه الماسی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

مهندس محمدعلی فرحناکیان   
 مدیرکل دفتر راهبری و نظارت امور برق وزارت نیرو

دکتر علی اسماعیل نژاد    
کارشناس ارشد اداره کل سیاست گذاری طراحی و مهندسی پایه وزارت نفت

مهندس روح اله جابری
معاونت مهندسی، تحقیق و توسعه مپنا توگا

مهندس رضا خیامیان   
رییس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

مهندس محسن باغبان زاده   
دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق

مهندس مسعود آسایش   
عضو شورا راهبری و رییس گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی پژوهشگاه نیرو

مهندس سیدرضا سراچی   
مشاور انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت گاز پتروشیمی
مهندس مرتضی کاظمی
مدیر فروش و خدمات پس از فروش شرکت توربو کمپرسور نفت(OTC)
مهندس امیر خاکی
مدیر عامل شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار