مخاطبان همایش

صفحه اصلی > مخاطبان همایش


مدیران ارشد مجتمع های تولیدی، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، کارخانجات و تمامی صنایع مرتبط با بهره برداری از کمپرسورها
مدیران، کارشناسان، تکنسین ها و اپراتورهای اجرایی واحدهای فنی و مهندسی، نگهداری، تعمیرات، تأسیسات و کمپرسورخانه

مدیران، کارشناسان، مشاوران فنی و تأمین کنندگان پروژه های صنعتی
مدیران و کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی