پیام رئیس همایش

صفحه اصلی > پیام رئیس همایش

 
به نام خدا
 
اولین همایش ایران کمپرسور  با حمایت و مشارکت شرکت ها، سازمان ها، صنایع، انجمن های تخصصی و صنفی و مجامع علمی و تحقیقاتی بزرگ کشور در تاریخ 14 تیرماه 1396 در تهران برگزار می گردد.
ایده برگزاری اولین همایش کمپرسورها (ایران کمپرسور) به واسطه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با صنایع مختلف طی سالیان گذشته مطرح گردید و پس از مشورت با خبرگان و کارشناسان اجرای آن مورد تأیید قرار گرفت.
صنعت کمپرسورها به واسطه زحمات و تلاش صنعتگران ایرانی و واحدهای تحقیق و توسعه همواره در حال رشد و پیشرفت بوده است.
وقت آن رسیده که در محیطی صمیمانه و کاملاّ علمی، کاربردی و تخصصی متخصصین و کارشناسان این عرصه به تبادل نظر و تجربیات پرداخته و از نتایج مثبت آن بهره مند شوند. از همین رو برگزاری نمایشگاه جانبی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
از آنجایی که این همایش خواهان رشد، توسعه و تعالی استعدادها و مهارت های فنی، مهندسی و مدیریتی مدیران و کارشناسان شاغل در صنایع و واحدهای مرتبط با کمپرسورهای این مرز و بوم است تا ارزش آفرین برای صنایع باشد.
محورهایی که برای اولین دوره انتخاب شده اند شامل روش های نوین و کاربردی انتخاب، نگهداری و تعمیرات، ارتقاء و نوسازی و بهینه سازی انرژی در کمپرسورها باشد که مورد نیاز واقعی صنعتگران ارجمند است.
بهره برداران، تولیدکنندگان، طراحان مجتمع های تولیدی و تأمین کنندگان تجهیزات و قطعات کمپرسور مخاطبین این همایش هستند. امید است این همایش منجر به بهبود دانش و مهارت های کاربردی کارشناسان، مهندسین و مدیران صنایع شده و نیازهای رو به رشد صنعتگران را برآورده نماید.
مشتاقانه منتظر دیدار شما در اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها هستیم.
 
احمدرضا احرارنژاد
زمستان 1395