ویژگی های همایش

صفحه اصلی > ویژگی های همایش

                                                                                                                                       
                     حضور سخنرانان کلیدی                                                                ارائه مطالعات موردی و تجربی              
                                                        
                                                                                                                             
   دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و تجربی                            فرصتی جهت تبادل تجربیات 

                                                                                                        
                               ملاقات با مدیران و متخصصین تصمیم ساز                  یادگیری و ارتقاء دانش فنی                 
 
                
                    ایجاد شبکه های گسترده اجتماعی تخصصی