تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

                                 

 
دبیرخانه دائمی همایش ایران کمپرسور
آدرس : تهران خیابان 14 گاندي شماره 12
تلفن : 88202424
فکس : 88202425
پست الکترونیک:
info@iccompressor.ir

سازمان همایش:
کمیل عرفانی( رئیس کمیته اجرایی )
تلفن: 88202424 داخلی 1106

بابک آقاجانی( دبیر اجرایی )
تلفن: 88202424 داخلی 1103
تلفن همراه: 09129583308
پست الکترونیک: info@iccompressor.ir 

شبکه های اجتماعی: