نمایشگاه جانبی

صفحه اصلی > نمایشگاه جانبییکی از مهم ترین برنامه های جانبی همایش ایران کمپرسور 96 برپایی نمایشگاه تخصصی در حوزه کمپرسورها می باشد. این نمایشگاه که در طول زمان برگزاری همایش و به صورت تخصصی با هدف ارائه توانمندیها و معرفی دستاوردهای شرکت ها و سازمان ها برپا می گردد با توجه به موضوع تخصصی و گروه خاص مخاطبین همایش از یک سو و قرارگیری استراتژیک فضای نمایشگاه از طرف دیگر موجب گردیده که فرصتی کم نظیر را جهت ارائه توانمندیها و آخرین محصولات و تولیدات شرکت ها و سازمان ها قرارداده تا با ارتباط مستقیم با تمامی شرکت کنندگان در همایش شامل مدیران ارشد و میانی، متخصصین و کارشناسان فنی سازمان ها و شرکت ها از امکان تعمل و بررسی زمینه های همکاری با مشتریان سازمانی و همچنین افزایش اعتبار برند محصولات خود استفاده نمایند.

در این نمایشگاه شرکت ها و صنایع در گروه های کاری ذیل حضور خواهند داشت:
تولیدکنندگان کمپرسورها و تأمین کنندگان قطعات جانبی
شرکت های ارائه دهنده خدمات و مشاوره فنی، مهندسی و بازرسی فنی
مراکز آموزشی، پژوهشی و پژوهشگاه ها
موسسات فرهنگی و انتشاراتی در زمینه فنی و مهندسی


جهت دریافت فرم ثبت نام در نمایشگاه، امکانات واطلاع از ه
زینه های مرتبط با هر غرفه روی لینک ذیل کلیک نمایید.


همچنین جهت طرح سوالات احتمالی ودریافت سایر اطلاعات تکمیلی با دبیرخانه یا پشتیبانی آنلاین همایش تماس حاصل فرمایید.