مجوز برگزاری همایش

صفحه اصلی > مجوز برگزاری همایش


پس از اعلام حمایت گسترده سازمان ها،شرکت های دولتی و خصوصی و مجامع معتبر علمی و تخصصی کشور و همچنین تأیید محتوا، موضوع و ضرورت برگزاری همایش از سوی وزارت صنعت معدن تجارت و شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی(اسپک به عنوان متولی ساخت داخل در صنایع پتروشیمی کشور) و همچنین حضور معاونان، مدیران ارشد، متخصصین کلیدی و برجسته وزارتخانه و سازمان های بزرگ کشور در شورای سیاست گذاری و علمی همایش، موضوع برگزاری اولین همایش تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور 96) در جلسه کارگروه ساماندهی همایش های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح و با برگزاری آن در 14تیرماه1396 و سطح ملی موافقت گردید.
جهت دریافت تصویر مجوز برروی اینجا کلیک نمایید.