کمیته اجرایی همایش

صفحه اصلی > کمیته اجرایی همایشکارشناس کمیته ثبت نام و ارتباط با صنعت
مرجان حدادنژاد


کارشناس کمیته ثبت نام و ارتباط با صنعت
نفیسه سهرابی منش


کارشناس کمیته چاپ و تبلیغات
فاطمه کیانی


کارشناس کمیته نمایشگاه
فرشیدرضا زندی