بازتاب خبری و پوشش گسترده رسانه ای برگزاری همایش ایران کمپرسور 96

صفحه اصلی > بازتاب خبری و پوشش گسترده رسانه ای برگزاری همایش ایران کمپرسور 96

 
اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها 14 تیرماه 1396 در محل مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران با حضور بیش از 400 نفر از متخصصین و کارشناسان صنایع کشور در بالاترین سطح کیفی و اجرایی برگزار گردید.
رسانه های خبری
کشور با توجه به  اهمیت این همایش به عنوان مرجع علمی تخصصی و گردهمایی سالیانه  متخصصین، مدیران و کارشناسان فعال در صنایع کمپرسور کشور، حضور مدیران کلیدی و ارشد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت و مدیران اجرایی شرکت های بزرگ بین المللی فعال در ساخت کمپرسور با حضور پرتعداد خبرنگاران خود نسبت به پوشش گسترده خبری برگزاری این رویداد بزرگ کشور اقدام نمودند.

در ادامه تصاویر و لینک پوشش خبری تعدادی از این رسانه ها قابل مشاهده و دسترسی می باشد.